skip to Main Content

Какво представляват тонерите? Не са ли отровни или канцерогенни?

Тонерът е фин черен прах. Той основно съдържа микроскопични полимерни частици (стирен и полиетилен), метален прах (железен окис) и въглерод.

Въглеродът придава черния цвят, железният окис придава на тонера магнитни свойства (нужни за печата), а когато отпечатаният лист премине през един нагрят барабан, полимерните частици се разтапят върху листа и фиксират отпечатаното.

Тонерите не са нито отровни, нито канцерогенни. При нормална работа, в принтера те не биха могли по никакъв начин да ви навредят. Ако по някаква причина разсипете тонер, единственото ви притеснение ще бъде, че доста цапа! Избягвайте все пак да го вдишвате, тъй като това може да раздразни дихателните ви пътища (подобно, между другото, на вдишването и на какъвто и да е друг вид прах).

Back To Top